Ami a vis maiorra vonatkozik

Anonim

A Polgári Törvénykönyvnek megfelelően az adós a szerződés szerinti felelősség alól mentesíthető, ha bizonyítani tudja, hogy a kötelezettségszegést vis maior okozza. Az ilyen körülményeket vis maiornak is nevezik.

A vis maior definíciói és jelei


A vis maior körülményeit az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyvének 401. cikkének harmadik bekezdése említi. Ezeket a feltételeket "rendkívülinek és elkerülhetetlennek tartják". A teljes és kötelező listájuk azonban nem tartalmaz nemzetközi vagy hazai jogalkotási alapokat, ezért ha a szerződésben nincs konkrét lista olyan körülményekről, amelyeket a felek áthidalhatatlannak tartanak, akkor a viták elkerülhetetlenül felmerülnek. Ezért célszerű a szerződésben a következő körülményeket meghatározni: árvizek, földrengések, tüzek, közlekedési balesetek, tiltó cselekmények közzététele, polgári zavargások, zavargások, háború és katonai akciók, személyzeti sztrájk. A vis maior közös vészhelyzet jelei, elkerülhetetlen, kiszámíthatatlan. Az ilyen körülményeknek külső jellegűeknek kell lenniük, és a szerződés megkötését követően kell megjelenniük.
Ha a szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésének akadálya átmeneti, akkor az előadót csak az e korlát fennállásának idejére szabadították fel a felelősség alól.

A vis maior körülményei: ellentmondásos kérdések


Egy ellentmondásos kérdés a társadalmi élet jelenségeinek jelenségeinek meggyőző erejének tulajdonítása (népszerű zavargások, katonai akciók, blokádok és sztrájkok). Hosszú ideig a szovjet polgári jogban úgy vélték, hogy a társadalmi jelenségekre való utalás, mint egy felesleges erő, elfogadhatatlan. Jelenleg ezen körülmények egyike sem tekinthető felesleges erőnek. Például, ha egy háborús állapot sokáig tart, elveszíti a kiszámíthatatlanság jeleit, ezért nem tulajdonítható vis maiornak.
A bíróságok a gyújtogatás következtében is egyértelműen értékelik a tüzeket. Bizonyítani kell, hogy az ilyen körülmények a vis maior jelei, és a károkozásért felelős személyek ismeretlenek.

Szintén gondoskodjon a hazai joggyakorlatról a sztrájk értékelésében. Véleménye szerint csak a teljes ipari szektorok sztrájkai kapcsolódhatnak a vis maior körülményeihez, mivel egyetlen szervezet megszüntetése szándékosan kiváltható. A bűncselekmények (pl. Terrorcselekmények), mint vis maior osztályozásának kérdése szintén vitatott. Jelenleg az uralkodó szemszög, tagadva a vis maior körülményeihez való hozzáállásukat. Ezek azonban vis maiornak tekinthetők, ha bebizonyosodik, hogy rendelkeznek minden szükséges jellemzővel.